inspire dreaming & sharing the smile

โครงการนี้เป็นการรวบรวมเพื่อนๆที่ความคิดและอุดมการณ์เดียวกันที่อยากจะแบ่งปันฯให้กับน้องๆและผู้ด้อยโอกาสกว่า และอยากทำกิจกรรมให้น้องๆได้ร่วมคิดร่วมฝันไปกับพวกเราเพื่อให้น้องไปเป็นคนดีของชาติต่อไปครับและยังเป็นโอกาสให้คนในเมืองรับทราบและแบ่งปันน้ำใจให้กับเขาเหล่านั้นด้วยกัน สุดท้ายก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาร่วม " จุดประกายฝันปันยิ้ม " เพื่อจะได้ร่วมทำบุญและกิจกรรมนี้ด้วยกันนะครับ
Copyright @ 2018 www.smiledreaming.com