โรงเรียนเขาชะอางคร่อมคลอง ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา ระยอง

นักเรียนทั้งหมดประมาณ 240 คน แบ่งเป็น-ชั้นอนุบาล 40 คน-ชั้นประถม 159 คน-ชั้นมัธยม 40 คน ม.1 - 19 คน ม.2 - 12 คน ม.3 - 14 คนพื้นฐานครอบครัวเด็กที่เรียนที่นี้โดยมาก 80 %- ครอบครัวแยกทางกัน- พ่อแม่เด็กทำอาชีพรับจ้าง ทำสวน กรีดยาง ให้เจ้าของที่ - ย้ายมาจากที่อื่นเช่น อีสานมกัมพูชาอุปกรณ์ที่โรงเรียนต้องการ- สื่อการเรียนการสอน- หนังสือนิทาน , หนังสืออ่านเล่นเสริมทักษะ-ของเล่นเสริมทักษะสำหรับเด็กอนุบาล-อุปกรณ์กีฬา - เปตอง ,ฟุตบอล วอลเล่บอล และอื่น-อุปกรณ์เครื่องครัว - หม้อหุงข้าวใหญ่หุงแก๊ส,เขียง,มีด-ลำโพงสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง-คอมพิวเตอร์ หรือ note book-กระดาษA4สิ่งของที่น่าจะนำมาบริจาคให้เด็ก-รองเท้า,ถุงเท้า-เสื้อกีฬา-เสื้อขาวสำหรับใส่ลำรองไปทำกิจกรรมปฏบัติธรรม-ขนม-ตุ๊กตา-ของเล่น-อุปกรณ์สำหรับเรียนหนังสือเช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ สมุด-แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
Copyright @ 2018 www.smiledreaming.com