โรงเรียนบ้านสายรุ้ง ตำบล หนองลู อำเภอ สังขละบุรี กาญจนบุรี

เป็นโรงเรียนกลางป่าซึ่งมีนโยบายเน้นให้เด็กอยู่แบบมีระเบียบวินัย ปรับตัวให้ใกล้ชิดเข้ากับธรรมชาติ
มีการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานประถม 1-4 ปี มีเด็กทั้งหมด 30 คน
- อนุบาล 6 คน
- ป1 3 คน
- ป2 5 คน
- ป3 6 คน
- ป4 3 คน.
- ป5 4 คน
- กศน 2 คน
#จะมีเด็กจากศูนย์เด็กเล็กใกล้ชายแดนไทย -พม่ามารับบริจาคด้วย 40 คน
สิ่งของที่ทางโรงเรียนยังขาด
1.เครื่องครัว
2.ข้าวสาร-อาหารแห้ง
3.มุ้ง-เครื่องนอน
4.โต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับนั่งเรียน
5.ระบบกรองน้ำดื่ม
6.คอมพิวเตอร์
7.อุปกรณ์การผลิตสื่อการสอน
8.อุปกรณ์กีฬา - ชุดกีฬา - รองเท้าผ้าใบเด็ก
9.แบบฝึกหัด - ดิกชันนารี - มานีมานะ
10.สื่อวีดีทัศ
11.ขนม-นม
Copyright @ 2018 www.smiledreaming.com