ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านบ้องตี้น้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 8 บ้านบ้องตี้น้อย ต. วังกระแจะมีเด็กประจำ 17 คน แต่วันที่กลุ่มเราไปจะมีเด็กมารวมกิจกรรมประมาณ 60 คนจากการลงสำรวจพื้นที่สิ่งที่จำเป็นและขาดแคลนมีดังนี้- เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น- เสื้อผ้า- รองเท้า- ขนมปีบไว้แจกเด็กๆตอนพักกลางวัน- นม- ของใช้เช่น แก้วน้ำ แปรง ยาสีฟัน แป้ง กระดาษชำระ- ชุดทำความสะอาดสถานที่และห้องน้ำ- ข้าวสารอาหารแห้ง- ที่นอนเด็ก- แผ่นซีดี-สื่อการสอน - นินทาน - เพลงชาติ- ยารักษาโรค- ของเล่นสำหรับเด็กเช่น รถนั่งของเด็ก ของเล่นเสริมทักษะก่อนประถม- เก้าอี้สำหรับเด็กนั่ง 20 ชุด- ปริ้นเตอร์- สมุดคัด ก-ฮ ที่เป็นเส้นปะ และสื่อการเรียนก่อนประถมอื่นๆเด็กที่นี้จะเป็นชาวไทยภูเขาโดยส่วนใหญ่ซึ่งมีฐานะและความเป็นอยู่ค่อนข้างยากจนส่วนทางศูนย์ก็ยังต้องการปรับปรุงและพัฒนาอีกพอสมควรครับ
Copyright @ 2018 www.smiledreaming.com